عسل طبیعی
عسل طبیعی چیست؟
عسل طبیعی
هیچ یک از ویژگی های ظاهری مثل رنگ، عطر، طعم و رقیق یا غلیظ بودن عسل و همچنبن آزمایش های رایج عمومی میان عامه مردم، ملاک اصالت، خلوص و کیفیت عسل نیست.

تنها راه تشخیص کیفیت، آزمایش در آزمایشگاه های تخصصی مورد تائید سازمان غذا و دارو می باشد.